Zawartość strony internetowej przeznaczona jest do użytku osobistego użytkownika. Próby manipulacji i przeprowadzania zmian na stronie są zabronione. Kopiowanie i powielanie treści dozwolone wyłącznie za pisemnym zezwoleniem firmy REGEL-air® POLSKA. Firma REGEL-air® POLSKA nie ręczy za zawartość i jakość informacji i deklaracji przekazanych podczas odwiedzin strony internetowej. Informacje zawarte na stronie internetowej nie przedstawiają wiążącej oferty handlowej (w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r.Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II). Służą one rzetelnej informacji użytkownika według aktualnie obowiązującego stanu prawnego w Niemczech. Firma REGEL-air® POLSKA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przedstawioną ofertę i poprawność informacji oraz nie gwarantuje właściwości produktów zawartych na stronie internetowej. Treści strony internetowej mogą nie być stale aktualne z powodu przesuniętej w czasie aktualizacji. Dlatego prosimy pytać nas o stan, szczegóły techniczne i możliwość dostarczenia produktów. Linki do innych stron internetowych nie są stale kontrolowane. Nie przejmujemy zatem odpowiedzialności za treść łączonych stron. Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

 

 

 

REGEL-air® POLSKA


Al. Kardynała Wyszyńskiego 50
PL – 85-620 Bydgoszcz


Tel.:          0048 / 52 328 23 71
Faks:        0048 / 52 328 23 72


E-Mail:      biuro@regel-air.pl

 

NIP:           PL-554-231-71-96
REGON :   093096269