Nawiewniki wrębowe Regel-air®

Regel-air Polska
date: 2024-06-21 07:00:58
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/regel-air.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Wentylacja INFOS

Wentylacja bez otwierania okien - jak to możliwe

Zasada Regel-air® jest tak prosta, jak genialna. Systemy wentylacyjne FFL, PLUS i FORTE oparte są na nawiewnikach okiennych FFL, które niezależnie reagują na napór wiatru.

Moduły wentylacyjne zawierają klapy, które zamykają się wraz ze wzrostem naporu wiatru na budynek. Otwierają się ponownie, gdy ciśnienie spada. Nie zmienia to ani wewnętrznego, ani zewnętrznego wyglądu okien. Zaplanowana koncepcja wentylacji i profesjonalny montaż pozwalają skutecznie uniknąć uszkodzeń pleśni na skutek nieprawidłowego zachowania wentylacji.

Nawiewniki okienne Regel-air® doskonale sprawdzają się również jako elementy zasysania powietrza do układów wywiewnych i doprowadzania powietrza do spalania. Szczególnie w połączeniu z systemem wywiewu często wymagane są duże ilości powietrza. W tym celu dostępne są systemy PLUS i FORTE.

W systemie wentylacyjnym PLUS na zakładce dolnego skrzydła montuje się nawiewnik zakładkowy OV. W razie potrzeby można to obsługiwać ręcznie. Oprócz nawiewnika wrębowego FFL, system wentylacji FORTE składa się z pary nawiewników przesuwnych SV, które mocowane są na zakładkę górnego skrzydła. Zasysanie powietrza odbywa się w całości w górnej części okna.