Nawiewniki wrębowe Regel-air®

Regel-air Polska
date: 2024-07-19 17:03:58
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/regel-air.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Uszczelki USD

RegelDichtung by Regel-air® - uszczelka przepływu powietrza do drzwi wewnętrznych do sprawnego podłączenia powietrza w pomieszczeniu

Sprawne podłączenie powietrza do pomieszczenia jest warunkiem koniecznym dla dobrze zaplanowanej, wydajnej wentylacji domu i optymalnego dopływu powietrza do spalania. Drzwi wewnętrzne, które zamykają się zbyt mocno, przerywają działanie przyłącza powietrza w pomieszczeniu. Uszczelka przepływu powietrza do drzwi wewnętrznych firmy Regel-air® oferuje jedną z najbardziej ekonomicznych wersji zdecentralizowanego kanału powietrza. RegelDichtung spełnia specyfikacje koncepcji wentylacji zgodnie z normą DIN 1946-6.

Efektywna wentylacja domu i dopływ powietrza do spalania przez zdecentralizowany kanał powietrza do drzwi wewnętrznych

Energooszczędna konstrukcja ma być jak najbardziej szczelna. W większości przypadków nie ma kanałów przepływu powietrza, które zapewniają optymalny przepływ powietrza. Oznacza to, że zapewnienie szczelnych urządzeń grzewczych z wystarczającym dopływem powietrza do spalania może być problematyczne. Aby rozwiązać ten problem, zaleca się kratki wentylacyjne lub skrócenie skrzydeł drzwi. Ale te rozwiązania mają znaczący wpływ wizualny. Uszczelka przepływu powietrza do drzwi wewnętrznych firmy Regel-air® szybko, łatwo i bez wpływu na wygląd drzwi zastępuje istniejące uszczelki drzwiowe. Często można całkowicie uniknąć skracania skrzydeł drzwi lub nieestetycznych otworów w drzwiach.

Przegląd zalet:

  • Łatwa instalacja (bez frezowania)
  • Niskie koszty
  • Dyskretny wygląd
  • Dobra izolacja akustyczna (poprzez przekierowanie)
  • Brak skracania skrzydeł drzwi

Taśmy RegelDichtung są określone w koncepcjach wentylacyjnych zgodnie z normą DIN 1946-6 i zapewniają połączenie powietrza w pomieszczeniu bardzo prostymi środkami i przy minimalnym wysiłku.

Aby uzyskać optymalne połączenie powietrza w pomieszczeniu, wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być w miarę możliwości wyposażone w RegelDichtung. Standardową uszczelkę ościeżnicy zastępuje RegelDichtung. Nowy kanał przepływu powietrza zapewnia lepszy wzór przepływu powietrza w domu lub mieszkaniu. Regel-air® RegelDichtung jest dostępny w trzech rozmiarach i gamie kolorów.