Nawiewniki wrębowe Regel-air®

Regel-air Polska
date: 2024-07-19 17:15:41
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/regel-air.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

System wentylacji Regel-air® FFLHmax

Nawiewnik wrębowy Regel-air® do okien drewnianych - FFLHmax

FFLHmax to niezależnie regulujący nawiewnik okienny, będący konsekwentnym rozwojem FFLH typ 24. Nowa wersja wykorzystuje uznaną technologię klap, która sprawdziła się w ciągu ostatnich 20 lat i reaguje na napór wiatru. Montaż należy przeprowadzić jak zwykle. Ścieżki wentylacyjne są widoczne i jeszcze łatwiejsze do czyszczenia.

Wywietrznik został pomyślnie przetestowany przez akredytowane laboratorium badawcze pod kątem przepuszczalności powietrza, zacinającego deszczu i izolacji akustycznej. Można osiągnąć nie tylko przepływy objętościowe powietrza powyżej 15 m³ / h przy 8 Pa, ale także izolację akustyczną na poziomie 42 dB w zależności od kombinacji i rozmieszczenia.

Nawiewniki okienne Regel-air® FFLHmax do okien drewnianych są dostępne dla różnych obszarów zastosowań. System wentylacji nadaje się do montażu fabrycznego w nowych oknach oraz do późniejszego montażu w już zamontowanych oknach drewnianych.

Podobnie jak w przypadku systemu wentylacji FFL, klapki w nawiewnikach reagują na napór wiatru i zamykają się, gdy ciśnienie rośnie.

Opis produktu:

 • niezawodna minimalna wymiana powietrza w celu ochrony przed wilgocią w oknach drewnianych
 • aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią i tworzenia się pleśni
 • do normalnych i podwyższonych wymagań w zakresie ochrony przed hałasem
 • czysto mechaniczny sposób działania
 • nie jest wymagane dodatkowe źródło energii
 • klasyfikacja przepuszczalności powietrza zgodnie z DIN EN 1026 i DIN EN 12207 4.4, 4.5 i 4.6: Klasa 3
 • Wydajność przetestowana zgodnie z DIN EN 13141-1
 • dopuszczone zgodnie z EnEV i DIN 1946-6

Obszary zastosowań:

 • nawiewniki okienne do ochrony przed wilgocią w nowych i istniejących budynkach
 • system wentylacji do późniejszego montażu w już zainstalowanych oknach
 • niezależne od użytkownika i bez manipulacji
 • zapobieganie i kontrola przyczyn powstawania pleśni
 • jako zewnętrzna przesłona powietrza (EAA) w połączeniu z wentylacją szybową lub systemami wywiewu
 • do odprowadzania wilgoci w ramach wentylacji krzyżowej z uwzględnieniem praw fizyki budowli
 • Ddo doprowadzania powietrza do spalania urządzeń grzewczych
 • dadaje się do montażu fabrycznego, jak również do doposażenia wcześniej zainstalowanych okien

product data overview Regel-air® window rebate vent FFLHmax type 44

 

Compatibility: all wooden windows type IV 68 to IV 98

Dimensions FFLHmax

290 x 24 x 19 mm (W x D x H)

Air control: automatic flow volume control
Feasible airflow volumes in the range from 2 to 8 Pa: depending on vent combination 1.6 to 15.1 m³/h
Permissible limit value according to DIN EN 12207: at 100 Pa 9.0 m³/hm²
Classification according to DIN 4108-2 and DIN EN 12207: class 3
Driving rain resistance according to DIN 13141-1: no water ingress up to 150 Pa
Achievable noise insulation (depending on glazing type): up to 42 dB (up to class 4)